En strukturerad introduktion ger, 

Utmaningarna med kompetensförsörjning och demografi påverkar alla verksamheter, oavsett sektor och bransch.

Under lång tid framöver prognosticerar dessutom Arbetsförmedlingen att de största grupperna av arbetssökande behöver utökat stöd på arbetsplatserna.

Det kräver nya tanke- och arbetssätt för att kunna göra så många som möjligt anställningsbara. 

 

Om en introducerad har ett annat modersmål än svenska, summeras det ofta som att ”personen behöver lära sig mer svenska” för att kunna bli anställd.

 

Ofta syftas det då på nationellt språk och yrkesspråk. Men nedanstående delar av ett språk är lika viktiga att lära sig: - socialt språk - kulturellt språk - digitalt språk - teckenspråk - kroppsspråk - bildspråk - det ”outtalade språket” (det ”alla vet” utan att det behöver kommuniceras)

 

När det är nödvändigt att den introducerade lär sig arbetsuppgifter och språk, är arbetsgruppen en oerhört viktig resurs för inlärningen. Att bjuda in till samtal vid fikabordet, ta med på lunch eller hjälpa till att översätta – inkludering och delaktighet i praktiskt utförande.

Kontakta oss, 

 

Ingela Zeidlitz

076 – 005 49 29

ingela.zeidlitz@clustera.se

sv_SESwedish