Steg till Arbete

Steg till arbete förbereder, utvecklar och stärker dig för arbete eller studier och hjälper dig att få ett jobb.

I steg till arbete erbjuds du stöd av oss på Clustera. Vi tillsammans med dig ringar in dina kompetenser och resurser. Vi kommer tillsammans fram till vilket stöd du behöver för att börja arbeta eller studera. Steg till arbete består av fyra delar med obligatoriska och valbara aktiviteter.

Du kan delta på heltid eller deltid. Om du inte kan arbeta heltid på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning finns möjlighet att delta på deltid.

Du kan kombinera steg till arbete med sfi-studier. I vissa aktiviteter kan du få förstärkt språkstöd.

 

Sanna Wikström 

T 079-3475401

E sanna.wikstrom@clustera.se

Västra Stationsgatan 10 D

821 43 Bollnäs

 

en_GBEnglish