Upplever du svårigheter i dina studier? Då kan du ha möjlighet att få pedagogiskt stöd.
Om du går utbildning genom Arbetsförmedlingen och har en funktionsnedsättning kan du få ett pedagogiskt stöd från Clustera.
Clustera stöttar dig i den eller de delar av utbildningen som du behöver för att närma oss målet om en fullföljd utbildning med godkända resultat och välmående.

Clustera har bred kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar och pedagogik. Vi har specialpedagoger, arbetsterapeuter, audionom, synspecialist, teckenspråkiga m.fl. Utifrån hur behoven i utbildningssituationen ser ut skräddarsyr vi IPSU med rätt kompetens, pedagogiska insatser och arbetshjälpmedel.

Du har möjlighet att ha IPSU under hela din utbildning eller så avslutar vi när du känner dig redo. Du har alltid möjlighet att låna arbetshjälpmedel från oss under hela din utbildning.

Kontakta oss

 

Siri Gillberg

076–021 13 59

Siri.Gillberg@clustera.se

sv_SESwedish