Clustera Sverige AB

En rikstäckande aktör inom matchning, bemanning- och omställning. 

Vår målsättning är att bidra till minskad arbetslöshet med inställningen att alla har en plats på arbetsmarknaden. Vi rekryterar, hyr ut personal och coachar arbetssökande för att matcha dom till rätt arbete.

Vårt team består av lokalt förankrade coacher med stort nätverk i verksamhetsregionen.
Med 100% fokus på resultat så gör vi allt för att leverera med kvalitét och stort engagemang.

Vårt kvalitetsarbete

Vi jobbar efter ett kvalitetsledningssystem innefattande tydliga processer, rutiner och beredskap för hela vår verksamhet. Verksamheten kvalitetssäkras via interna revisioner och tät uppföljning. Kvalitetsarbetet är välkommunicerat inom hela organisationen och är en trygghet för våra medarbetare i yrkesrollen.

Kvalitetsarbetet avser:
• Planering
• Implementering
• Ledning
• Uppföljning
• Utvärdering
• Kompetenssäkring
• Processbeskrivning
• Rutinbeskrivning
• Erfarenhetsåterföring
• Miljö och hållbarhet

Våra värden

• Kundfokus
• Respekt
• Ärlighet
• Fair-Play
• Förståelse
• Team work
• Jämställdhet
• Positiv energi
• Kvalité i alla led
• Arbeta långsiktigt
• Utveckling och resultat för varje individ

Ett rikstäckande nätverk

Vårt team består av drivna och engagerade medarbetare med tydlig målsättning och plan för att uppnå resultat. Med individanpassade insatser och hårt arbete så kan vi tillsammans göra stor skillnad för dig. 

Vår personal är experter på språk och arbetsliv, vi har stor kunskap om den lokala arbetsmarknaden i orten och samtidigt jobbar vi över hela regioner där vi finns representerade. Vi jobbar tätt tillsammans med det lokala näringslivet för att skapa flexibla bemannings / matchningslösningar.

Vi pratar flera språk

En av våra styrkor är alla olika språk som vår personal pratar. Det är viktigt och därför har vi medarbetare som pratar flera språk som svenska, engelska, arabiska, spanska, kurmanji, turkiska, grekiska, assyriska, armeniska, kaldeiska, tjeckiska, ryska, urdu, farsi, dari, tigrinja och amhariska.

Som arbetssökande är det svenska språket oerhört viktigt och därför kan vi stärka dig genom språkträning och kommunikation på ett givande sätt.